Puffin / Lundefugl

Nordic Birds

Puffin / Lundefugl

Puffin / Lundefugl

Gannet / Havsule

Gannet / Havsule

Gannet / Havsule

Gannet / Havsule

Bean goose / Sædgås

Bean goose / Sædgås

Black woodpecker / Svartspett

Black woodpecker / Svartspett

Black woodpecker / Svartspett

Black woodpecker / Svartspett

Curlew / Storspove

Curlew / Storspove

Curlew / Storspove

Curlew / Storspove

Dipper / Fossekall

Dipper / Fossekall

Dipper / Fossekall

Dipper / Fossekall

Greyheaded woodpecker / Gråspett

Greyheaded woodpecker / Gråspett

Raven / Ravn

Raven / Ravn

Rednecked grebe / Gråstrupedykker

Rednecked grebe / Gråstrupedykker

Redshank / Rødstilk

Redshank / Rødstilk

Ruff / Brushane

Ruff / Brushane

Whitefronted geese / Tundragås

Whitefronted geese / Tundragås

Whitefronted geese / Tundragås

Whitefronted geese / Tundragås

Whitefronted goose / Tundragås

Whitefronted goose / Tundragås

Black throated diver / Storlom

Black throated diver / Storlom

Black throated diver / Storlom

Black throated diver / Storlom

Coal tit / Svartmeis

Coal tit / Svartmeis

Common crane / Trane

Common crane / Trane

Snipe / Enkeltbekkasin

Snipe / Enkeltbekkasin

Common tern / Makrellterne

Common tern / Makrellterne

Cuckoo / Gjøk

Cuckoo / Gjøk

Eider duck / Ærfugl

Eider duck / Ærfugl

Golden eye / Kvinand

Golden eye / Kvinand

Golden eye / Kvinand

Golden eye / Kvinand

Great snipe / Dobbeltbekkasin

Great snipe / Dobbeltbekkasin

Green woodpecker / Grønnspett

Green woodpecker / Grønnspett

Grey heron / Gråhegre

Grey heron / Gråhegre

Grey heron / gråhegre

Grey heron / gråhegre

Herring gull / Gråmake

Herring gull / Gråmake

Ivory gull / Ismåke

Ivory gull / Ismåke

Ptarmigan / Fjellrype

Ptarmigan / Fjellrype

Ptarmigan / Fjellrype

Ptarmigan / Fjellrype

Purple sandpiper / Fjæreplytt

Purple sandpiper / Fjæreplytt

Purple sandpiper / Fjæreplytt

Purple sandpiper / Fjæreplytt

Raven / Ravn

Raven / Ravn

Raven / Ravn

Raven / Ravn

Raven / Ravn

Raven / Ravn

Red throated diver / Smålom

Red throated diver / Smålom

Ruff / Brushane

Ruff / Brushane

Ruff / Brushane

Ruff / Brushane

Slavonian grebe / Horndykker

Slavonian grebe / Horndykker

Slavonian grebe / Horndykker

Slavonian grebe / Horndykker

Whooper swan / Sangsvane

Whooper swan / Sangsvane

Willow grouse / Lirype

Willow grouse / Lirype

Willow grouse / Lirype

Willow grouse / Lirype

Willow grouse / Lirype

Willow grouse / Lirype

Cormorant / Skarv

Cormorant / Skarv